Ważne terminy

Uczestnictwo czynne
Zgłoszenie uczestnictwa czynnego i przesyłanie streszczeń – do 30 sierpnia 2019 r.
Akceptacja streszczeń  przez komitet naukowy – do 2 września 2019 r.
Przesłanie e-plakatu – do 15 września 2019 r.
Wniesienie opłaty konferencyjnej – do 2 września 2019 r.

Uczestnictwo bierne
Zgłoszenia uczestnictwa biernego  – do 15 września 2019 r.
Wniesienie opłaty konferencyjnej – do 15 września 2019 r.