Rejestracja tematów i abstraktów wystąpień/ Registration of topics and abstracts os speeches

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne/poster naukowy są zobligowani zarejestrować jego temat i abstrakt w formularzu:/ Participants who plan to prepare an oral presentation are obliged to register the topic and abstract in the form:
Rejestracja tematów i abstraktów wystąpień -> /Registration of topics and abstracts of speeches -> click on the link->    http://cdn.onlinewebfonts.com/svg/img_349207.png