Opłaty

OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Opłaty dla przedstawicieli nauki i praktyki
   Czynne i bierne uczestnictwo w konferencji – 250 zł
Opłata   upoważnia do:
1) wstępu na salę obrad
2) materiałów konferencyjnych
3) certyfikatu uczestnictwa
4) przerw kawowych
5) lunchu w pierwszym dniu obrad

Uroczysta kolacja – 100 zł

Opłaty dla studentów
   Czynne i bierne uczestnictwo w konferencji – 50 zł.
Opłata upoważnia do:
1)   wstępu na salę obrad
2)   certyfikatu uczestnictwa
3)   przerw kawowych


KONTO BANKOWE KONFERENCJI  (PLN)

Podkarpacki Oddział PTMSiZP
Nr rachunku  85 1020 4391 0000 6302 0176 1154
w tytule „[imie i nazwisko]12sympozjumpiel2019”

IBAN: PL 85 1020 4391 0000 6302 0176 1154
SWIFT: BPKOPLPW