XII Międzynarodowe Sympozjum

UNIWERSYTET RZESZOWSKI
WYDZIAŁ MEDYCZNY
INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET W DEBRECZYNIE
WYDZIAŁ ZDROWIA

UNIWERSYTET POŁUDNIOWOCZESKI W CZESKICH BUDEJOWICACH
WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTET KONSTANTYNA FILOZOFA W NITRZE
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAPRASZAJĄ NA
XII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

Pielęgniarstwo fundamentem opieki
Innowacyjne rozwiązania w pielęgniarstwie

                                                                  Rzeszów
                                                   26 – 27 Września 2019 r.

 

Patronat honorowy

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

Dziekan Wydziału Medycznego UR
Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

 

Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa
Dr. n. o. zdr.  Ewa Zawilińska

 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI

Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

Język konferencji: polski, angielski, czeski, słowacki

Miejsce obrad:
Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych
Uniwersytet Rzeszowski
Ul. Warzywna 1a
35-310 Rzeszów

Planowane sesje i formy prezentacji
• Sesja ustna
• Sesja multimedialna (e-plakat)
• Sesja studencka (prezentacje ustne)
Organizatorzy zapewniają sprzęt multimedialny podczas wszystkich sesji.
Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
W ramach konferencji planowana jest również organizacja warsztatów. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki i terminów warsztatów znajdą się w kolejnym komunikacie.