Zaproszenie

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy wielką przyjemność  i zaszczyt zaprosić  Państwa do udziału w

XII Międzynarodowym Sympozjum „Pielęgniarstwo fundamentem opieki. Innowacyjne rozwiązania w pielęgniarstwie”, które odbędzie się
w stolicy Podkarpacia – Rzeszowie w dniach 26-27 września 2019 roku.

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu  Uniwersytetu Rzeszowskiego już po raz trzeci jest współorganizatorem  sympozjum zapoczątkowanego w 2002 roku  przez  prof. Valerie Tothovą Prodziekana Wydziału Zdrowia i Nauk Społecznych Południowoczeskiego Uniwersytetu w Czeskich Budejowicach.

Coroczne sympozja odbywające się od 2008 roku  kolejno we współpracujących uczelniach kształcących pielęgniarki: Wydziale Zdrowia i Nauk Społecznych Południowoczeskiego Uniwersytetu w Czeskich Budejowicach (Czechy), Wydziale Nauk Społecznych i Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Filozofa Konstantyna w Nitrze (Słowacja), Wydziale Zdrowia Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry), Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego są przykładem integracji środowiska naukowego i zawodowego pielęgniarek z państw Grupy Wyszehradzkiej.

Hasło przewodnie tegorocznego Sympozjum-  „Pielęgniarstwo fundamentem opieki. Innowacyjne rozwiązania w pielęgniarstwie” wpisuje się doskonale w aktualne działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa. Należą do nich  systemowe rozwiązania , w tym działania na rzecz rozwoju wysokiej jakości profesjonalnego kształcenia praktycznego w mono i wieloprofilowych centrach symulacji. Rozwój nowych technologii w diagnostyce, leczeniu, monitorowania stanu zdrowia oraz wprowadzanie technik IT do opieki zdrowotnej są już codziennością w pracy zawodowej pielęgniarki /pielęgniarza– profesjonalistów.

Tematyka konferencji  będzie okazją do dyskusji w gronie liderów i profesjonalistów, nawiązania bliższych relacji oraz wsparcia w działaniach na rzecz rozwoju edukacji w pielęgniarstwie, badań naukowych i nowych kompetencji zawodowych.

Pragniemy Państwa zaprosić do Rzeszowa, stolicy innowacji Podkarpacia życząc aby pobyt zaowocował pogłębieniem wiedzy, nawiązaniem kontaktów, a także pozwolił dostrzec walory  południowo-wschodniej Polski.

 

Prof. dr hab. n.med. Paweł Januszewicz,
dr n.med. Małgorzata Marć
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego